سرگیجه-توانبخشی

توانبخشی دهلیزی

توانبخشی دهلیزی یک برنامه­ ی درمانی مبتنی بر تمرینات فیزیکی است که به کاهش علائم در بیماران دچار سرگیجه، گیجی و عدم تعادل کمک می­ کند. همچنان که در بخش شنوایی و تعادل ذکر شد، سه ورودی حسی بینایی، دهلیزی و حس عمقی در ایجاد و حفظ تعادل نقش دارند. اختلال در عملکرد هر یک…