سمعک-وزوز-گوش

وزوز گوش

وزوز گوش وزوزگوش:اکثر افراد تصور می­ کنند منظور از وزوز،شنیدن صدای سوت در گوش است اما به هر نوع صدای اضافی در گوش یا سر، بدون منبع خارجی، وزوز گفته می­ شود. وزوز می­ تواند به صورت صدای سوت، خش خش، صدای باد و حتی تلفیقی از دو یا چند صدا باشد. وزوز خود به…