هزینه سمعک

هزینه بیمه برای سمعک

هزینه بیمه برای سمعک: خوشبختانه بیشتر بیمه‌های پایه و تکمیلی تعرفه‌ای به عنوان کمک هزینه سمعک برای بیمه‌شدگان اصلی و مستمری بگیران و افراد تحت تکلف تبعی آنان در نظر گرفته‌اند. میزان کمک هزینه معمولا مقدار ثابتی است و در بیمه‌های مختلف متفاوت است. همچنین هر چند سال یک‌بار به فرد تعلق می‌گیرد. مدارک لازم…