شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

شنوایی شناسی گوش انسان از سه بخش گوش خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است گوش داخلی خود دارای دو بخش مجزا شامل دستگاه شنوایی و دستگاه دهلیزی می­ باشد دستگاه شنوایی همچنان که از نام آن مشخص است در حس شنیدن نقش دارد و تشکیل شده از حلزون گوش و بخش محیطی عصب شنوایی…