سمعک سیگنیا

دفترچه راهنمای سمعک شارژی Styletto x

نکات مهم راهنمای سمعک شارژی Styletto: موارد قابل استفاده سمعک شارژی نوع سمعک – آشنایی با سمعک – اجزا و نام آنها – برنامه های شنیداری استفاده روزانه شارژ کردن – خاموش و روشن کردن سمعک ها – قرار دادن و برداشتن سمعک – تنظیم ولوم صدا – تغییر برنامه شنیداری- شاژر باتری داخلی شارژر…