سمعک pure x

دفترچه راهنمای سمعک Pure x

Pure 312 x موارد ذکر شده در دفترچه سمعک pure x نوع سمعک، آشنایی با سمعک، اجزا و نام آنها، ویژگی ها، باتری خاموش/ روشن کردن، قرار دادن و برداشتن سمعک، تنظیم ولوم صدا، تغییر برنامه شنیداری برای دانلود دفترچه اینجا را کلیک کنید. برای آشنایی با سمعک pure x اینجا را کلیک کنید. کلینیک…