سرگیجه-سمعک

سرگیجه و اختلالات

مروری بر سرگیجه و اختلالات آن اختلالات محیطی اختلالات دهلیزی به صورت کلی به دو دستهی محیطی و مرکزی تقسیم می شوند. اختلالات دهلیزی محیطی با ضایعات دستگاهدهلیزی و عصب آن مرتبط می باشد. عوامل مختلفی میتواند باعث اختلال در عملکرد این بخش شود. شایع ترین اختلالاتدهلیزی محیطی شامل: 1- سرگیجهی وضعیتی ناگهانی خوش خیم…

تعادل-سرگیجه-شنوایی

شنوایی و تعادل

آشنایی با شنوایی و تعادل سه ورودی حسی بینایی، دهلیزی و حس عمقی در ایجاد و حفظ تعادل بدن نقش دارند. حس بینایی همچنان که از نام آن مشخص است، به ورودی های حسی دریافتی از چشم ها اشاره دارد. ما از طریق حس بینایی، موقعیت بدن در فضا. (درک فاصله نسبت به یک مبدا…